Latar Belakang

Institut Al-Quran merupakan pusat kecemerlangan Kolej di bawah tanggungjawab Ketua Eksekutif. Ia mempunyai dua (2) unit, iaitu Unit Kulliyyah Al-Furgan dan Unit Kaligrafi. Diketuai oleh seorang Pengarah.

Pusat kecemerlangan pembelajaran sepanjang hayat yang unggul berteraskan pengajian al-quran.

Mendidik dan melatih masyarakat dalam pembelajaran dan kesenian al-quran.