Latar Belakang

Bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal pembangunan infrastruktur, pengurusan pengkorporatan dan perhubungan awam. Bahagian ini berada di bawah portfolio Timbalan Ketua Eksekutif (Pembangunan dan Pengkorporatan) dan diketuai oleh Ketua Bahagian.

Pemangkin pembangunan, korporat dan jaringan luar yang komprehensif.

Meningkatkan kualiti khidmat tabir urus pengurusan korporat dan jaringan luar dengan penuh Perancangan pembangunan yang mampan, kualiti pengkorporatan yang efektif dan jaringan luar yang holistik.

  • Merancang dan melaksanakan pembangunan infrastruktur jabatan.
  • Memastikan kesediaan fungsi kemudahan berkaitan aset dan fasiliti.
  • Meningkatkan kolaborasi jabatan bersama pihak luar.
  • Memastikan perjalanan majlis mengikut protokol yang efisien.
  • Menjalankan urusan publisiti, pemasaran dan penjenamaan secara strategik.