Latar Belakang

Bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal infrastruktur dan infostruktur teknologi maklumat. Bahagian ini berada di bawah portfolio Timbalan Ketua Eksekutif (Pembangunan dan Pengkorporatan) dan diketuai oleh Ketua Bahagian.

Ke arah pembudayaan teknologi maklumat & minda kreatif bagi mencapai kecemerlangan dalam Peneraju kecemerlangan melalui penyampaian perkhidmatan teknologi maklumat.

Mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dalam semua urusan.

  • Merancang penyediaan prasarana teknologi maklumat yang bersesuaian dengan keperluan.
  • Menyelaraskan maklumat dan informasi dari semasa ke semasa.
  • Tadbir urus operasi dan keselamatan data pengguna.
  • Merancang dan melaksanakan program yang berkaitan teknologi yang terkini.