DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN QIRAAT

No.Kelulusan JPT : R/0224/4/0179
No.Akreditasi Penuh : MQA /FA6971

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam Tiga (3) Mata Pelajaran dan lulus pelajaran Bahasa Arab atau Lughah Arabiyyah Mu’asirah atau
 • Lulus Sijil (Tahap 3 Kerangka Kelayakan Malaysia, KKM) dari mana-mana Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) dengan mendapat minimum PNGK 2.00 ; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia ; dan
 • Lulus temuduga

 • Hafazan Al-Quran 30 Juzuk
 • Ilmu-ilmu Al-Quran
 • Ilmu Pengajian Islam
 • Bahasa Arab
 • Bahasa Inggeris
 • 3 tahun (6 Semester)
 • Pengajian Malaysia
 • Pengantar Ilmu al-Quran
 • Pengantar Usul Feqah
 • Tajwid al-Quran
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Hafazan al-Quran 1
 • Keusahawanan
 • Pengantar Ilmu Tauhid
 • Etika Ahli al-Quran
 • Fiqh al-Sirah
 • Hafazan al-Quran 2
 • Qiraat Ilmi 1
 • English for College Purposes
 • Hafazan al-Quran 3
 • Qiraat Ilmi 2
 • Tarikh Qurra’ & Tarikh Mushaf
 • Bahasa Arab 1
 • Asas Grafik dan Pembangunan Website
 • Ko-kurikulum – Khat
 • English for General Purposes
 • Fiqh al-Ibadat
 • Hafazan al-Quran 4
 • Qiraat Ilmi 3
 • Qiraat Amali 1
 • Bahasa Arab 2
 • Sejarah Islam di Tanah Melayu
 • Pandangan Hidup Islam
 • Pengantar Dakwah
 • Pengantar Ilmu Hadith
 • Hafazan al-Quran 5
 • Qiraat Amali 2
 • Rasm al-Quran
 • Al-Quran dan Sains
 • Budaya dan Warisan Malaysia
 • Keterlibatan Komuniti
 • Hafazan al-Quran 6
 • Qiraat Amali 3
 • Fawasil al-Quran
 • Dhabt al-Quran
 • Penulisan Ilmiah