Pengajian Kuilliyyah Al-Furqan adalah kuliah bimbingan yang diadakan pada setiap hujung minggu yang bermula secara sederhana pada tahun 1995. Program ini ditujukan khusus untuk golongan dewasa yang berumur antara 18 tahun keatas. Program Kulliyyah Al-Furqan ini bermula dengan asas-asas mengenal huruf al-Quran sehingga kini dikembangkan kepada peringkat yang lebih tinggi yang menggabungkan tiga elemen penting yang mendasari pengajian al-Quran iaitu kemahiran tajwid dan tilawah al-Quran, Qiraat, Tafsir, bahasa Arab dan Hafazan Al-Quran.

1996 – Kelas Pengajian Al-Quran Hujung Minggu (Maahad Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu)

2004 – Kelas Semasa (Maahad Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu)

2008 – Kulliyyah Al-Furqan (Institut Al-Quran Terengganu)

2017 – Kulliyyah Al-Furqan (Kolej Al-Quran Terengganu)

  • Membimbing masyarakat awam membaca al‑Quran dengan betul (tartil)
  • Mendedahkan mereka kepada kefahaman sebenar tentang ilmu-ilmu al-Quran dari pelbagai sudut.
  • Melahirkan masyarakat celik al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.

Melahirkan masyarakat berperibadi Al-Quran

Kursus Yang Ditawarkan

  • Kursus ini mempunyai 4 tahap pengajian iaitu bermula dari Ulum 1, Ulum 2, ulum 3 dan Ulum 4.
  • Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta mengenai asas membaca al-Quran iaitu dari mengenal huruf hijaiyyah sehinggalah ke tahap mempelajari Ilmu Tajwid secara mendalam yang berkait dengan sifat huruf, makhraj huruf, hukum-hukum mad dan lain-lain lagi.
  • Kursus ini mempunyai 4 tahun pengajian iaitu bermula dari kelas Dirasat 1, Dirasat 2, Dirasat 3 dan Dirasat 4.
  • Peserta yang mengikuti kursus ini perlulah menamatkan pengajian dalam kursus Ulum al-Quran dengan mendapat pangkat sekurang-kurangnya Jayyid Jiddan.