DIPLOMA AKIDAH ISLAMIAH

No.Kelulusan JPT : N/221/4/0002
No.Akreditasi : MQA/PA 15552

 • Hafazan Al-Quran 8 juzuk sahaja
 • Pengajian ilmu-ilmu Al-Quran
 • Ilmu Pengajian Islam khususnya di dalam bidang Hadis
 • Pengetahuan am dan semasa
 • Kemahiran Bahasa Arab

Dua(2) Tahun Enam(6) Bulan

 • Pengajian Malaysia
 • Pengantar Ilmu Al-Quran
 • Fiqh al-Ibadat
 • Pengantar Usul Feqah
 • Tajwid al-Quran
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Hifz al-Quran 1
 • Pengantar Sejarah dan Falsafah Ilmu
 • Keusahawanan
 • Pengantar Ilmu Tauhid
 • Etika Ahli al-Quran
 • Fiqh al-Sirah
 • Hifz al-Quran 2
 • Al-Qawaid al-Nahwiyyah 1
 • al-Madkhal ila Ilm al-Falsafah
 • English for College Purposes
 • Pengantar Ilmu Hadith
 • Hifz al-Quran 3
 • Al-Qawaid al-Nahwiyyah 2
 • Aqidah (Uluhiyyah)
 • al-Milal wa al-Nihal
 • Asas Grafik dan Pembangunan Website
 • Ko-kurikulum – Khat
 • Keterlibatan Komuniti
 • English for General Purposes
 • Hifz al-Quran 4
 • Al-Qawaid al-Sarfiyyah
 • Aqidah (Nubuwwah wa Ghaibiyyah)
 • Pemikiran Islam
 • al-Nusus fi al-Aqidah
 • Sejarah Islam di Tanah Melayu
 • Pandangan Hidup Islam
 • Dakwah
 • al-Mantiq
 • Tasawwuf
 • Qadhaya fi al-Aqidah
 • al-Firaq al-Islamiah
 • Isu-isu Semasa Akidah
 • Penulisan Ilmiah
 • Al-Quran dan Sains
 • Budaya dan Warisan Malaysia