DIPLOMA PENGAJIAN TAFSIR AL-QURAN

No. Kelulusan JPT : N/221/4/0254
No. Akreditasi : MQA/PA 14211

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam Tiga (3) Mata Pelajaran dan lulus pelajaran Bahasa Arab atau Lughah Arabiyyah Mu’asirah atau
 • Lulus Sijil (Tahap 3 Kerangka Kelayakan Malaysia, KKM) dari mana-mana Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) dengan mendapat minimum PNGK 2.00 ; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia ; dan
 • Lulus temuduga
 • Hafazan Al-Quran 8 juzuk sahaja
 • Pengajian ilmu-ilmu al-Quran
 • Ilmu Pengajian Islam khususnya di dalam bidang Tafsir
 • Pengetahuan am dan semasa
 • Kemahiran Bahasa Arab

 • Dua tahun pengajian (4 semester panjang dan 2 semester pendek)
 • Pengajian Malaysia
 • Pengantar Ilmu Hadith
 • Pandangan Hidup Islam
 • Tajwid al-Quran
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Hifz al-Quran 1
 • Manahij al-Mufassirin
 • Keusahawanan
 • Pengantar Ilmu Tauhid
 • Etika Ahli al-Quran
 • Sirah Nabawiyyah
 • Hifz al-Quran 2
 • Al-Qawaid al-Arabiyyah 1
 • Tafsir Tahlili 1
 • Bahasa Inggeris 1
 • Tafsir Tahlili 2
 • Tafsir Maudhu’i 1
 • Bahasa Inggeris 2
 • Hifz al-Quran 3
 • Al-Qawaid al-Arabiyyah 2
 • Tafsir Maudhu’i 2
 • Ulum al-Quran 1
 • Pengantar Ilmu Qiraat
 • Al-Quran dan Sains
 • Budaya dan Warisan Malaysia
 • Keterlibatan Komuniti
 • Pengantar Ilmu Feqah
 • Pengantar Dakwah
 • Hifz al-Quran 4
 • Al-Qawaid al-Arabiyyah 3
 • Mutasyabihat Lafz al-Quran
 • Ulum al-Quran 2
 • Tafsir Ayat Ahkam
 • Al-Dakhil fi al-Tafsir
 • Sejarah Islam di Tanah Melayu
 • Pengurusan Organisasi