Latar Belakang

Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) merupakan sebuah jabatan yang berorentasikan perkhidmatan kepada mahasiswa, kakitangan akademik dan pentadbiran dalam pengurusan akademik. Aktiviti akademik merupakan tunjang utama dan berimpak tinggi bagi sesebuah Institusi Pengajian Tinggi (IPT) seperti Kolej Al-Quran Terengganu (KQT).

Menjadi pusat pengurusan akademik yang mapan.

Memberikan perkhidmatan akademik yang efisien dan mesra pelanggan.

  • Pengurusan pengambilan pelajar.
  • Pendaftaran semester pelajar.
  • Pengurusan inventori pelajar.
  • Pendaftaran kursus dan penjadualan pengajaran dan pembelajaran.
  • Pengurusan peperiksaan dan pengeluaran transkrip dan sijil graduan.
  • Urus setia mesyuarat Lembaga Akademik.