Latar Belakang

Pusat Pengajian Umum  merupakan salah satu pusat pengajian di bawah tanggungjawab Timbalan Ketua Eksekutif (Akademik & Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). Ia ditubuhkan bagi menyelaras kursus wajib Kolej iaitu Kursus Mata pelajaran Umum (MPU) seperti Bahasa Inggeris, Pengajian Malaysia, Keusahawanan, dan keterlibatan Komuniti. Pusat Pengajian ini diketuai oleh seorang Dekan.

Membekalkan aspek insaniah kepada pelajar.

Memberikan perkhidmatan yang holistik kepada pelajar dan komuniti

  • Membantu meningkatkan penguasaan bahasa, komunikasi dan kenegaraan dalam kalangan pelajar dan masyarakat.
  • Menawarkan dan menyediakan pelbagai kursus mengikut keperluan dan kesesuaian masa untuk memenuhi keperluan awam dan komuniti luar KQT
  • Bertindak sebagai ‘service provider’ dalam aspek bahasa, keterlibatan komuniti dan keusahawan.